mentor

Ved ansættelse af en ny medarbejder i virksomheden, kan det være en god idé at udvælge en mentor for at lette introduktionen og oplæringen.
Her kan KFHR være behjælpelig og yde støtte til en mentorfunktion. Mentorordningen kan anvendes ved ordinær ansættelse, ansættelse med løntilskud, fleksjob eller virksomhedspraktik.
Ordningen bruges typisk når en ansøger ikke har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i lang tid, for eksempel på grund af ledighed eller sygdom.