Virksomheder

Vi hjælper virksomheder med rekruttering af den rigtige kandidat. Vi sørger for at kandidaten har de kompetencer der matcher virksomhedens behov og udfordringer.

rekruttering

Det er ressourcekrævende og dyrt at rekruttere den rigtige kandidat, og en fejlrekruttering kan komme til at koste tid og penge.

Gør det du er bedst til

Mange arbejdspladser bruger meget krudt på at ansætte de rigtige medarbejdere og som virksomhed har man sjældent tiden til at finde den medarbejder, som matcher virksomhedens behov.

Det kræver meget tid at planlægge, annoncere, indkalde til samtaler og afholde jobsamtaler.

Vi finder den rette kandidat

Vi tilbyder dig en til at gøre arbejdet, finde kandidaten og guide dig igennem rekrutteringsprocessen fra start til slut. Du sparer mandetimer og kan koncentrere dig om driften.

Første skridt er afholdelsen af et indledende behovs- og afklaringsmøde hvor vi sammen finder ud af, hvilken profil, hvilke kompetencer og kvalifikationer din nye medarbejder skal have og som er vigtige for jer.

Hertil defineres jobbeskrivelsen, krav og lønniveau og evt. udarbejdes jobannonce.

Vi udvælger relevante kandidater gennem interviews og tests,
inden de kvalificerede præsenteres for jer

  • Rådgive og vejlede virksomhederne ift. at benytte gældende lovgivning inden for beskæftigelse. Bl.a. jobrotation, løntilskud, voksenlærlinge og praktikker m.m.
  • Erfaringen med rekruttering siden 1993 gør KFHR til en kompetent samarbejdspartner når det gælder om at finde de rigtige medarbejdere.
  • Vi taler ”sproget” og forstår vigtigheden i at de faglige kompetencer og virksomhedens værdier matcher medarbejderen.

Som supplement til rekrutteringen tilbydes at gennemføre personlige test og analyser. Personanalyserne kan fås som en integreret del af en rekruttering – eller de kan tilkøbes og bruges til medarbejderudvikling og/eller team-sammensætning m.m.

Outplacement

I forbindelse med store eller mindre opsigelser hjælper vi virksomheden til at håndtere afskedigelse af medarbejdere. 

Ved større afskedigelser forstås afskedigelse af mindst 50 pct. af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 100 ansatte. 

For de opsagte medarbejdere gælder det om at komme godt igennem forløbet med individuel rådgivning til at søge nyt job eller lave et brancheskift. 

Forløbet vil kunne hjælpe den opsagte med at få nye ideer, nye jobmuligheder og se andre karriereveje.